Генеалогично дърво

Какво е родословно дърво:

Генеалогичното дърво е графично и символично представяне на историята на семейните връзки на индивида, представяйки по организиран начин своите възходящи и потомци.

Това е важен инструмент в генеалогичния процес, тъй като това е начин за събиране на данни за предците на членовете, които са участвали в семейното изграждане на човек, така че да се установят връзките между тях.

Обикновено родословното дърво се използва за доказване на потеклото на дадено семейство, определяне на неговото родословие или родословие, по-неформален начин за посочване на благородството на семейството.

Чрез това представителство е възможно да се знае произхода на семейството и да се открие произходът на аномалии, здравословни проблеми и генетични заболявания. Семейното дърво служи като основа за изследване на тези генетични заболявания.

На английски, терминът "родословно дърво" се използва за идентифициране на родословното дърво.

Как да изградим родословно дърво

За да се изгради родословното дърво, е необходимо да се открие откъде са дошли техните предци, което може да стане чрез търсене на произхода на фамилиите на бащата и майката на индивида.

Търсенията се извършват, като се вземат предвид аспекти като имената им, понякога дати и места на раждане, важни документи, записи, брак, снимки и смърт.

Обикновено тя започва с името на най-стария прародител, който е получил данните, и от този човек имате информация за потомците си, докато не достигнете до най-младия член на семейството или лицето, което ви интересува.

Когато индивидът, който изгражда родословното дърво, е от самото семейство, той се нарича пробандус или cujus .

Вижте също значението на родословието.