ирелевантен

Какво е без значение:

Без значение е това, което има малко или никакво значение, какво е глупаво или няма значение .

Без значение е прилагателно, оформено от латинската префикс "to go", което дава отрицателното значение на думите, плюс думата "релевантно", което означава това, което е уместно, кое е важно или какво се откроява. Така че без значение е това, което не е от значение, какво не се откроява, което не е важно.

Неподходящият израз се използва, когато нещо или някой е маловажно или ненужно.

Когато коментар или становище не заслужават да бъдат взети под внимание, се казва, че те са без значение.

Ирелевантен факт е този, който няма значение, който не представлява никакво обстоятелство. Счита се за недействителен факт, ненужен.

Песента "Amor platônico", от бразилската рок банда, Legião Urbana, говори за случая на една платонична любов, в която "той" е просто някой, собственик на възвишената любов и между главната ролята е без значение.