DHCP

Какво е DHCP:

DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol - протокол за динамично конфигуриране на хост) е акроним, използван в компютърната среда, която представлява протокол за конфигуриране на динамичен мрежов адрес . Чрез DHCP е възможно автоматично и динамично конфигуриране на компютри, които са свързани към TCP / IP мрежа.

DHCP използва клиент-сървър модел и DHCP сървърът централизира IP адресите, които се използват в мрежата. DHCP клиентът се състои от мрежово устройство, което има възможност да придобие TCP / IP настройките на DHCP сървъра. Този клиент се опитва да намери един или повече DHCP сървъри, които предлагат желаните настройки по подразбиране, така че вашият компютър да може да бъде конфигуриран автоматично. Пакетът, изпратен от DHCP сървъра, съдържа спецификации на IP адрес, маска, шлюз и DNS сървър.

Благодарение на DHCP, мрежовите устройства получават настройките от централния сървър, така че потребителят не трябва да конфигурира адресите ръчно. DHCP се състои от протокол, който се препоръчва, тъй като помага и прави управлението на големи IP мрежи жизнеспособни и прави живота по-лесен за потребителите, които обикалят много с лаптопите си.