PGU

Какво е PGU:

PGU е съкращение, което съответства на Registro General Único, което е регистрационен номер на Националната шофьорска книжка или шофьорска книжка, издаден между 1891 и 1994 година.

Запис, граматически е съществително мъжко, което означава знак с фона на човека. Това е наименованието, използвано за означаване на Националната шофьорска книжка, която е официален документ и е задължителна за всички шофьори на моторни превозни средства.

PGU е съкращение, което съответства на Службата на главния прокурор . Прокуратурата е прокуратурата. Съюзът е юридическо лице, регулирано от публичното право. Тя е автономна федерална структура, която има административна и законодателна компетентност, определена от конституцията, по отношение на държавите, общините и федералния окръг.

Главна прокуратура е орган, който обединява Генералния прокурор на Съюза, който е изпълнителен орган на Федералната прокуратура.В тези органи адвокатите на Съюза отговарят за тяхното представителство пред различните органи на Съюза. Съдебната власт е разпръсната из цялата страна.