вироглав

Какво е упорито:

Упорито е мъжко прилагателно на португалския език, което означава упорито, упорито, упорито, негъвкаво, което не дава, постоянен, постоянен, твърд .

Обвинението е съществително и съответства на характеристиката на упорит индивид, докато упорството е преходният глагол, който класифицира акта на правене на някой упорит.

Инатният човек е човек, който настоява, има ясни цели и не се отказва от постигането на тези цели. Да бъдете упорито е да се придържате твърдо към една идея, дори и да е погрешна.

Опитах се да го накарам да забрави това желание за отмъщение, но той е много упорит.

Упорният термин произхожда от латинските obstinatu и описва някой, който не се корумпира и не може да бъде убеден или убеден. Това прилагателно е използвано, за да опише Божията любов в книгата на Бренън Мънинг, озаглавена " Упоритата Божия любов", която се занимава с невъзможната и несравнима любов към Бога за човека.