Химия на любовта

Какво е химия на любовта:

Химията на любовта са реакциите, които се случват в хората, когато чувстват афинитет към някого. Това е мелодия, привличане, което кара мислите да вибрират и чувствата на обич и привързаност.

Когато един човек е привлечен към друг, с чувства извън контрола му, се казва, че "химията се търкаля" и това е отговорно за привличането.

Химията е наука, която изучава състава, реакциите и трансформациите на материята. Любовта е чувство на привързаност, което обединява хората и се проявява под формата на безусловна любов (агапе), тази, която не очаква нищо в замяна, в платоническата форма, в братската любов, в любовта между двойките и т.н.

Химията на любовта научно са реакциите, които се случват в човешкото тяло, в резултат на активирането на химичните вещества, присъстващи в тялото на страстния, сред тях адреналин, който причинява ускорение в сърцето и вълнение, и допамин, който произвежда чувството за щастие.

Виж също: смисъл на страстта.