изкорени

Какво премахване:

Да изкореним средствата за изкореняване, да изкореним. В преносен смисъл означава да се елиминира, да се провокира изчезването, да се сложи край на всичко, да се унищожи изцяло.

Изкореняването на вредителите в селското стопанство е да се елиминира напълно разпространението на болести, които атакуват посевите. По същия начин, за да се премахне глада на населението, трябва да се премахне липсата на храна, като се осигурят средства за препитание на семействата, които са изправени пред тази ендемия.

В медицината изкореняването на болестта е да се унищожи напълно микробът или вирусът и следователно да се спре разпространението на болести в дадена страна или континент и да се попречи на хората да се заразят с болестта, доколкото предавателят остава жив в природата.

Казва се, че болестта е ликвидирана, когато след няколко колективни ваксинации, появата на болестта в популацията на даден регион вече не се проверява. Едрата шарка е вирусно заболяване, което най-често причинява смъртни случаи в световен мащаб, но от 1977 г. се счита за изкоренено.