Tchonga

Какво е Tchonga:

Tchonga е съществително и прилагателно мъжко и женско от португалския език и означава глупаво, шантаво, тъпо, маниак .

Такъв е случаят с пейоративен термин, използван за описване на куполообразен, апатичен, пасивен човек, който има бавно мислене. Въпреки това, Чонга може да бъде и скрит човек. Ex: Не ме гледайте с това лице на tchonga! Ще направиш каквото ти казах! / Тя има това тчонга лице, но дълбоко в себе си винаги е приковано към това, което се случва!

Чонга също е намаляването на tchonga-monga, неофициален термин, който означава "нормален човек". Синоним на tchonga е songa, а има и израз на сонга-монга.