UU

Какво е uu:

uu е много използван емотикон в социалните мрежи, което означава безразличие, презрение, разврат или надменност .

Емотиконите са явления на популярност в интернет. Емотиконът е форма на паралингвистична комуникация и се състои от термин, формиран от обединението на две думи на английски: емоция (означаваща емоция на португалски) и икона (икона).

В много случаи те са известни като "усмивки" (дума, получена от усмивка, което означава усмивка).

Усмивки или емотикони служат за представяне или предаване на емоционалното или психологическото състояние на потребителя, като демонстрации на конкретен израз на лицето.

В конкретния случай на uu, буквите "u" представляват затворени очи, като израз на някой, който е отегчен или който се смята за по-висш, без да се интересува от това, което казва другият.

Текстовото съответствие на този емотикон би било "tsc tsc", "humpf" или "afff". По същия начин, uu може да замени фразата "Не ми пука за вас!" или "Винт!"