Никой не е вкъщи

Какво е Nenhenhém:

е израз на португалския език, който означава говорене, мек разговор . Той се използва и за описване на човек, който говори прекалено много, който мърмори и чийто разговор винаги има досаден или монотонен тон.

Никой често не е досадна черта на някой, който говори много и не предприема действия. Ех: Не оставяй никого тук и прави каквото ти казах!

Изразът "да не оставяме никого " означава да спрем да се оплакваме или да говорим и да действаме.

Никой не е източник

Изразът nhenhenhém е един от няколкото бразилски израза, които имат местен произход. Казва се, n'nhaém, никой не произлиза от Тупи, което означава език, език. В допълнение, в Тупи глаголът да се говори се превежда " nhe'eng ".

По време на колонизацията между индийците и чужденците имаше голяма езикова бариера, която била предимно португалска. Така индианците не разбираха нищо от португалците и обратно. Така че е естествено, че индианците не се интересуват от безкрайния разговор (" nhe'eng nhe'eng nhe'eng " - "говорят говорят говорят") на заселниците. Днес този израз се е променил в писането му, но продължава да има същото чувство за някой, който е раздразнен от някой, който не спира "никой".