Половин купа

Какво е Half Bowl:

Половината купа или "половината купа" е популярен израз, който означава безполезен, посредствен. Използва се за обозначаване на нещо незначително. Може да се използва и за определяне на некомпетентно лице. Ex: Шефът е мениджър на половината купа.

Когато искаме да се обърнем към доставчик на услуги със съмнително качество, можем да използваме израза "половин купа". Пример: Здравната клиника прави половин купа.

Произход на израза

Произходът на израза "половин купа" има две версии. Едната идва от времето на монархията в Португалия, където новите служители, които отиват да живеят в замъците, се наричат ​​"fidalgos of half bowl", защото имат малко права в съда.

Другата версия идва от времето на робството. Когато робите извършили службата по свое желание, те получили купа пълна с храна и онези, които не получили купата наполовина, което означавало, че работата беше лошо свършена.

купа

Купата е кръгъл, глинен съд, използван за сервиране на храна или напитки.