Крак на коня

Какво е Pé na jaca:

Кракът в джакфрута е популярен израз, който означава извършване на превишения, превишаване на границите, преувеличаване на дозата.

Изразът, с който се поставя кракът в джакфрута, има същото значение, подчертавайки още повече популярната поговорка.