Струва очите на лицето

Какво е цената на очите на лицето:

Остойностяването на очите на лицето е популярен израз, което означава, че струва много скъпо, с много висока цена, над средната очаквана цена.

Произход на израза

Изразът "струва очите на лицето" произхожда от древни обичаи. В Гърция няколко поети бяха слепи. Първият от тях беше Тамирес, който се похвали, че е по-добра певица от музите, дъщери на Зевс. Музите бяха ядосани и в гнева си го направиха сляп.

По същия начин Дафнис, Тейрезий, Стесихор и дори самият Омир станаха слепи. Това е повече от съвпадение. Съществуваше категоричен мотив за лишаване на поетесите от зрението. Не музите ги заслепиха, а гръцките царе. Тези царе ревнуваха на поетите си и ги държаха за себе си, разкъсвайки очите си.

Варварите откъснаха очите си от затворниците си.

Tito Mácio Plauto, римски драматург, живял по време на републиканския период, се позовава на този израз в една от пиесите си.

Струваше очите на лицето да бъде поет в древна Гърция или да падне в ръцете на варварите.