Хлябът, който дяволът меси

Какъв е хлябът, който дяволът меси:

Хлябът, който дяволът меси или "яде хляба, който дяволът меси", е популярен израз, който означава да преминеш през големи страдания или големи трудности. Той се използва за описание на степента на отчаяние, на което е бил подложен човек. Пример: В работата си ножът на тръстика пострада от хляба, който дяволът меси.

Произход на израза

Изразът е създаден в смисъл на представяне чрез хляб, смачкан от свръхестествено същество на злото, всички зли последствия, които индивидът преживява в някакъв момент от живота му.