Направете сърцето на червата

Какво означава да правиш сърцето на червата:

Болезненото сърце е популярен израз, който означава превръщане на неприятностите в силни страни или описване на свръхчовешки усилия .

Изразът се използва, когато човек излиза извън собствените си граници, прави възможно и невъзможно да получи това, което иска.

Произход на израза

Изразът "за да направи сърдечните черва" е свързан с анатомичната функция на червата и сърцето. Човешката тъкан е тръба с дължина повече от шест метра, където се получават крайните трансформации на храносмилането и най-значимата част от усвояването на храната. Сърцето има функция да изпомпва кръв през кръвоносните съдове в нашето тяло. Функционирането на сърцето е толкова важно, че ако има 4-минутно спиране, може да настъпи сериозно увреждане на мозъка и дори смърт.