Досадно галоши

Какво е досадно галато:

Chato de gallochas е идиоматично изразяване на португалския език и означава някой изключително скучен или социално неприятно поведение. Такъв е случаят на специално раздразнение, надграждане на обичайното скучно.

Пример:

Денят ми вървеше гладко, докато не се появи скучният галоп.

Произход на израза

Изразът „скучен от галоши“, много популярен в Бразилия, дойде благодарение на галоша. А галоша е аксесоар, който се поставя върху обувките, като се избягва развалянето му от водата. Галошите са широко използвани през 50-те и 60-те години в Бразилия, където на много места все още няма тротоари. Но дори и днес някои професии изискват обувки в стил галоши.

Някои автори смятат, че "пробиването на галоши" е резистентна скучна, характерна за собствения галоп. По този начин, дори и при неблагоприятни метеорологични условия, скучният мъж ще носи галоши, за да дразни други хора. Често досадното влизаше в къщата на галопиращите хора, омокряше и замърсяваше цялата къща на домакина, който със сигурност би бил недоволен от такова проявление на пренебрежение. Днес скучните галоши не са задължително снабдени с галоши, но изразът продължава да се използва за описване на хора с неприятни нагласи.