Тахо лице

Какво е Cara de tacho:

Cara de tacho е популярен израз на португалския език, което означава да бъдеш притеснен или смутен, след като е преминал през някаква ситуация.

Това е изражение на лицето, направено в момента, в който някой премине неудобство или небрежност. Обикновено този израз се казва, когато някой, който е преживял някакъв вид срам, унижение или разочарование.

Пример: "Зи мането на моя капан изглеждаше като тахо, когато видях добрата ми работа на дърводелството!"

Пример: "Останах повече от два часа в очакване на приятелите си, но след това си тръгнах с типичното лице на тахото."

Пример: "Рита изглеждаше като тахо след като каза, че знае как да направи това и не можеше"

Изразът се отнася до гърне, което е глинен съд, широк и нисък, обикновено с крила.

Тя може да бъде заменена със синоними като глупаво лице, ексхибиционизъм, разбъркване, срам, наред с други.

Виж също значението на Break the Face.