Падането на коня

Какво е конна висяща:

Падането от коня е популярен термин, който означава да се даде грешка в някаква дейност, когато човек е сигурен в добри резултати.

Понижаващият израз на коня може да се използва като синоним на фрустрация, разочарование. Екс: Мария беше сигурна, че ще премине конкурса, но тя падна от коня. Всъщност Мария беше разочарована, че не беше одобрена.

Изражението, което пада от коня, има същото значение на изразите "счупване на лицето" и "поваляне".