С устата си в бутилката

Какво има с устата в бутилката:

С устата в бутилката е популярен израз, използван при хващане на някой в ​​акта за извършване на някои забранени действия.

Ако човек бъде хванат в момента, в който краде, казва лъжа или извършва някакъв неправомерен акт, можем да използваме израза, че той е бил хванат "с устата си в бутилката."

Произход на израза

Ботията е цилиндрична, цилиндрична ваза с малка шийка и тясна уста, използвана за съхранение на течности.

Изразът "с устата в бутилката" означава да бъдеш хванат да пиеш в бутилката на другия, т.е. да правиш нещо, което не е позволено.