Aperreado

Какво е строго:

Изправеното означава същото като агонизирано, нетърпеливо, стегнато, претоварено . Това е прилагателно на португалския език, широко използван в Североизточния район, по-конкретно като жаргон.

Терминът произхожда от испанската дума perro, което означава " perro ". Това е изразът, използван за означаване на онези, които са били обект на кучета по време на колонизацията на Бразилия.

Думата unleashed често се използва в контекста на липса на пари, когато някой е в финансови затруднения. Въпреки това, тя може да се използва и в по-широк смисъл, служейки за описване на човек, който е „заразено“ или „отегчен“.

Пример: Франсиско е неуспешно, защото няма да може да плати сметките този месец.

Те са синоними на неразбрани: раздразнени, отегчени, измъчвани, измъчвани, тормозени и тревожни. От друга страна, антонимите на затягане могат да бъдат: тихи, приспособени, успокоени и серенадо.

Затегнати или затегнати?

Прокълнат идва от глагола "да отвори", а "да отвори" не е включен в речника. Поради тази причина "неизказаното" алтернативно изписване, използвано от много хора, е неправилно.

Вижте значението на Anxious.