Outback

Какво е Outback:

Cafundó е израз, използван за обозначаване на диво и отдалечено място, трудно достъпно. Това е съществително от мъжки род, което означава "място далеч" или "край на света".

Много пъти тази дума се използва в популярния израз "cafundó de Judas" или "където Юда е загубил ботушите си", което също служи за описване на трудно достъпни места.

Cafundó е общност от около 80 жители, разположени в община Салто де Пирапора, щата Сао Пауло. Създаването на тази общност е пряко свързано с историята на робството в държавата.

Местните хора ни казват, че общността започва, когато владетелят на една ферма освобождава някои роби и им дава 218 хектара земя, с едно условие: да останат на това място.

"Cafundéu", "cafundó на Юда" и "cafua" са някои от основните синоними на cafundó.

Вижте също значението на Nail Box.