колекция

Какво е Acervo:

Колекцията означава голямо количество нещо, изобилие. Това е дума, извлечена от латинския термин acervus (колекция).

По принцип думата се използва за обозначаване на колекция от произведения или стоки, които са част от недвижимо имущество, било то частно или публично. Това наследство може да бъде художествено, библиографско, научно, документално, генетично, иконографско, историческо и др.

Колекцията може да принадлежи на конкретен индивид, институция или нация.

Културното наследство на хората са културните и художествени прояви, съставени от традициите, обичаите и навиците, предавани между поколенията. Като цяло, културно-историческата колекция е организирана в музей, институция, която изследва, събира, съхранява и експонира произведения.

Библиографската колекция се състои от книги и други документи, съхранявани в библиотека. Документалната колекция обединява всички документи, отнасящи се до конкретен въпрос. Например общественият архив на града предоставя всички исторически документи, свързани с въпросния град.

Цифровата колекция е сбор от произведения, достъпни в интернет за консултация.

В правен контекст активите са всички активи, които представляват наследство, собствен капитал.