важна клечка

Какво е Бамба:

Бамба е дума с няколко значения. Тя е популярно използвана за обозначаване на специалист по конкретен предмет, много добър човек в това, което прави. Бамба е смел, смел и решителен индивид, бамбамба.

В самба има някои текстове, в които се споменава думата "бамба". Например в песента "Casa de Bamba" на Мартино да Вила:

"В дома ми всички са стегнати, всички пият, всички самба"

Или, в песента "Na cadência do samba", от групата The New Baianos:

"Batucada de bamba, красив ритъм на самба"

Популярният израз "да бъдеш на въже" означава да си в нестабилна ситуация, нещо опасно. Като цяло, играчите на въжето използват въже, прикрепено към въже за балансиране на упражнения - спорт, известен също и с английския термин " slackline ".

Думата "бамба" се използва и като синоним на "bamburrio", което означава "късмет в играта", "шанс". Това е нещо като откриването на щастие или неочаквано събитие, което носи късмет. В някои игри, особено в играта на билярд, изразът "by bamburrio" се отнася до начин за победа без прилагане на стратегия на играта. Тя се печели случайно, от късмет.

Бамба е и името на африканска птица, птица, чиито пръсти са свързани с мембрана.