DCF

Какво е DCF:

Акронимът DFC е съкращение от отчета за паричния поток, термин, използван в счетоводството за определяне на счетоводна част (основен доклад за анализ на компанията), който доказва финансовото състояние на компанията.

DFC ви дава възможност да знаете какви са промените, свързани с притока и изтичането на парични средства, настъпили в определен период, паричните средства, банката и незабавните ликвидни финансови инвестиции на компанията. Той също така позволява да се определи резултата от тези финансови транзакции.

DFC показва къде са приложени финансовите ресурси на компанията и какъв е произходът на тези ресурси, което позволява по-добро управление на входящите и изходящите парични потоци и избягването на отклонения.

Отчетът за паричния поток е много важен за мениджъра да анализира и оцени капацитета на компанията, да изготви финансов план, съответстващ на реалността на момента, и да реши най-изгодните приложения за инвестиране на финансовите ресурси на компанията.