Десетична система за номериране

Каква е системата за десетично номериране:

Десетичната система за номериране е набор от математически символи, където те представляват числови стойности, групирани в десет единици.

Това е системата, която обикновено използваме за извършване на числени преброявания и математически операции, тъй като символите, формиращи тази система, имат клъстери, съставени от десет в десет единици.

Тези символи се наричат ​​числа, които се използват за формиране на цифрите. Използваните цифри са: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Фигурите са подредени по различни начини, те образуват числа от всякакъв клас и ред и в зависимост от позицията, която заемат, те могат да представляват различни стойности.

В този смисъл е възможно да се каже, че системата за десетично номериране е позиционна. Например, цифра 2 в числа 24 и 42 има различни стойности, защото в числото 24 тя представлява стойността, съответстваща на две десетки, а в числото 42 съответства на стойността на две единици.

Основният принцип на десетичната система е, че десет единици от всяка поръчка образуват автоматично по-висок номер на поръчка. След нарежданията съставните единици на числата се групират в класове, където всеки клас има три специални поръчки за деноминация.

Класове и поръчки на системата за десетично номериране

Първата класа е тази на единиците, формирани от стотиците, десетките и самите единици. Редът на единиците в този клас е представен с числата от 1 до 9. Редът на десетките съответства на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90, като всяко от тези числа е десет пъти. съответния номер в предишната поръчка. Редът на стотиците съответства на числата от една до деветстотин, като всяка от тях е сто пъти по-голяма от съответната в предишния ред.

Вторият клас е хиляди, които включват четвъртата, петата и шестата поръчки, които съответно са хиляди, десетки хиляди и стотици хиляди и техните имена съответстват на същата първа класа, следвана от хиляди. Пример: 2000 (две хиляди), 150 000 (сто и петдесет хиляди) и т.н.

Третият клас са милионите, които следват същите стандарти като хилядния клас за поръчките. И от това, класовете следват по ред: четвърти клас (милиарди), пети клас (трилиони), шести клас (квадрилион) и т.н.

Вижте също значението на числото и цифрата.