БНБ

Какво е БНБ:

БНБ означава Banco do Nordeste do Brasil SA, банкова институция, собственост на федералното правителство на Бразилия. Мисията на Banco do Nordeste е да насърчава устойчивото развитие на Североизточния регион на Бразилия, като подпомага финансово регионалните производители.

БНБ е създадена от Федералния закон от 1649 г. от 19 юли 1952 г. и е със седалище в град Форталеза, Сера. В допълнение към Североизточния регион, Банката оперира в северните райони на Минас Жерайс и Еспирито Санто.

Отговарящ за най-голямата програма за микрокредитиране в Южна Америка, БНБ има клиенти като икономически агенти (фирми, асоциации и кооперации), институционални агенти (правителствени и неправителствени организации) и физически лица (селски производители и неформални предприемачи).,

Създадена за структуриране на туризма в Североизточната част, Програмата за развитие на туризма в Североизточна (Продетур / НЕ) също се управлява от БНБ. В допълнение към Програмата за туризъм, БНБ участва и в финансовата подкрепа на Североизточния културен сектор, с цел да популяризира различни културни проекти чрез разнообразни възможности за финансиране.