Помощ за разходите

Какво представлява ценовата помощ:

Разходите за подпомагане са стойност, която работодателят заплаща на работника или служителя, по-специално за възстановяване на разходите, произтичащи от преместването на служителя от обичайното му място на работа, т.е. когато той е преместен за работа в друг град.

Разходите по прехвърлянето могат да бъдат например разходи за транспорт на вашите стоки, с промяна на местоживеенето, с отдаване под наем на имота, наред с други.

Разходната помощ не е заплата, тъй като е предназначена само за плащане на разходите, произтичащи от промяната.

Въпреки това, ако компанията плаща на работника всеки месец определена сума за покриване на разходите, произтичащи от работата, той не може да определи като "помощ за разходите". Тази месечна сума ще стане неразделна част от заплатата и компанията ще бъде обект на заплащане на всички трудови и социални осигуровки (INSS, FGTS, между другото), отнасящи се до тази сума.