5 Признаци, които ви показват как се чувства емпатията

Емпатията се свежда до способността на индивида да се постави на мястото на другия, т.е. да се опита да разбере чувствата си, за да разбере техните нагласи, например.

Да бъдеш съпричастен човек не винаги е лесна задача. Разгледайте 5 стъпки, които характеризират емпатията и които ще ви помогнат да разберете и упражните това чувство.

Всеки човек е уникален

Сподели чуруликане

Няма предварително определена "рецепта" за това как трябва да се занимаваме с хората. Всеки индивид е уникален и това е красотата на живота.

Когато чувстваме съпричастност към някого, ние се чувстваме чувствителни към реалността на нашия съсед . Това е от съществено значение, за да могат хората да се уважават и да се научат да живеят със своите различия.

Емпатията е основният инструмент за разбиране и общ мир, защото благодарение на това чувство можем да се поставим в обувките на други хора и следователно да разберем причините за техните действия.

Слушайте, преди да говорите

Сподели чуруликане

Никога няма да бъдете съпричастни, ако не спрете и не наблюдавате. Емпатията изисква егоцентризмът да бъде оставен настрана, за да даде място за алтруизъм, т.е. да помогне на други хора без егоистични намерения.

Да знаеш как да слушаш е много важно. Дори когато си мислиш, че не можеш да кажеш нещо, за да помогнеш на някого, например, когато слушаш внимателно какво ще каже другият, накрая се появяват точните думи на утеха.

О, и думите не винаги са необходими. Прегръдка, целувка или дори поглъщане по гръб, когато е искрено, вече е знак, че сте "заразени" от усещането, което страда или заразява следващото.

Научете повече за алтруизма.

Значението на езика на тялото

Сподели чуруликане

Езикът на тялото е много важен, когато става въпрос за изграждане на емпатични връзки. Психолозите твърдят, че малките жестове могат да символизират нивото на съпричастност към конкретен човек.

Например, опитайте се да не говорите с пресечени ръце или винаги да прозявате, защото показва липса на интерес. Също така е важно да показвате малки признаци на съгласие, което показва, че обръщате внимание на диалога (като кимане).

Усмивката или прегръдката може да са по-важни от всяка реч. Не забравяйте това.

Изоставете решенията

Сподели чуруликане

Да бъдеш емпатичен е да имаш способността да не правиш преценки, основани на егоистични предположения. В крайна сметка, както казахме, съпричастността се основава на разбирането на съседа. А светът е много повече от това, което живеете или мислите, че е правилното.

Понякога сме свидетели на отношение на друго лице, което изглежда неправилно или неразумно. Поради това много хора създават негативен образ на този индивид, като вземат предвид това, което той е виждал. Въпреки това има хиляди и една причини, които може да са предизвикали тази реакция в лицето, като загуба на роднина, заетост и т.н.

И това е мястото, където идва чувствителността на емпатията . Трябва да се опитате да разберете историята зад действията, да се поставите на мястото на този човек и едва тогава ще можете да разберете защо е имало такава неочаквана реакция, например.

Добро упражнение за практикуване на емпатия в този случай е да се опитате да разберете действията на тези хора, които ви дразнят. Това е пътят към социалната толерантност .

Емпатията не се преструва

Сподели чуруликане

Емпатията е истинско чувство, което трябва да бъде оценено. Да бъдеш състрадателен не е да действаш с лъжа, т.е. да се преструваш, че се грижиш за другите.

Така че, ако сте един от онези, които критикуват чувството за чужда емпатия, вероятно ще трябва да работите върху способността си да се поставите в обувките на другия. Много е важно да се практикува това, в края на краищата, без съпричастност човешките същества биха изчезнали преди много време.

Започва да се интересува (а)? Затова научете повече за значението на Емпатията.