статия

Какво е член:

Член е термин със значение и различни приложения в отделни области. В търговската зона артикулът е всяка единица стока, всеки бизнес обект.

В нормативните текстове, закони, укази и кодекси, член е всеки един от разделите на текста, наречен по ред. Пример: Член 12 от Наказателния кодекс

В граматически термини, статията е променлива дума, която предхожда съществителното и обозначава пола (мъжки или женски) и брой (единствено или множествено число).

- Статиите o, a, os са дефинирани като дефинирани статии (когато точно идентифицира съществителното). Пример: Учителят обучава учениците.

- Статии едно, едно, някои, някои се наричат ​​неопределени (когато се говори за съществително по неясен начин). Пример: Купили сте тетрадка и писалка.

В журналистиката статия, написана за вестник или списание (или дори за излъчване по радио или телевизия) и съдържаща мнението на автора по конкретна тема, се счита за статия. Печатни статии от вестници обикновено се пишат от поканени автори да коментират определена тема.

При изработването на научни статии научната статия се характеризира с описание и представяне на данни, получени в резултат на изследване, проведено по научен метод и оценено от учени. Научната статия трябва да отговаря на езика и методите, които са подходящи за научната област, за която се извършва изследването.