Headhunter

Какво е Headhunter:

Headhunter е английски термин, който буквално означава "ловец на глава". Функцията на хедхънтърите е да „ловува” най-добрите професионалисти на пазара в изпълнителните области.

Те обикновено се търсят от големи компании, които желаят да наемат идеалния професионалист за тяхната организация. Важно е да владеете английски език и да знаете администрация, психология, икономика, бизнес политики и стратегии и т.н.

Хедхънтърът е посредник между клиента (договорната компания) и търсещия работа. Техните отговорности са да идентифицират най-добрите кандидати на пазара, да анализират внимателно профила на тези специалисти и да изберат най-подходящия кандидат.

Разликата между кадри за човешки ресурси и ръководител на хедхънт е, че последният няма специфично обучение по човешки ресурси, но има технически познания и опит в определена област на пазара и следователно познава задълбочено уменията, необходими на човека който ще заеме позицията.

Освен това тя има силно влияние в тази област поради друга особеност: нейната мрежа от отношения. Това е чрез силните комуникационни умения и установените контакти с професионалисти от различни области, които могат да разширят своята социална мрежа.

Работата в мрежа е основополагаща за успеха на хедхънтъра в техния избор, посочвайки на професионалните компании с високо качество.