вярващ

Какво е вярващ:

Вярващият е дума, произлизаща от латинската дума credens, което означава , че вярва . Вярващият е онзи индивид, който вярва в нещо.

Смята се, че е вярващ, който вярва в наивна или заблуждаваща вяра в нещо, създавайки някакво очакване, например: „Тя е вярващ, който ще издържи изпита. във всичко, което ви казват.

В религиозния контекст вярващите са всички, които вярват в Бога и проявяват религиозните си убеждения.

Религиозното убеждение е свързано с догмата, че Исус Христос, Божият Син, е единственият път към спасението на душата и изкуплението на греховете.

Евангелските християни, членове на някои евангелски църкви (религиозни групи, които стриктно следват евангелията), също се наричат ​​особено вярващи.

Често евангелистите се наричат ​​и протестанти. Обаче не всички евангелски деноминации произлизат от протестантската реформация, водена от Мартин Лутер.

Тези, които следват доктрините на християнството и живеят примерно като ученията на Христос, се наричат ​​християни.