умения

Какви са уменията:

Уменията са умения или умения . Това е термин на английски език, използван за обозначаване на способността за бързо и ефективно реализиране на определена цел. Може да се каже, че те са способности, начин и сръчност, прилагани от всеки човек в дадена задача.

В професионалната среда се говорят повече и по- меки умения, които са някои поведенчески нагласи, вродени или усъвършенствани от всеки човек. За разлика от това, твърдите умения са техническите умения, преподавани в училище.

Меките умения служат за измерване на нивото на специализация на работника, т.е. начина, по който той изпълнява задачите, които той предлага да изпълнява, неговата подготовка и компетентност за ефективно изпълнение.

Те са свързани с емоционалната интелигентност, с умствените способности на всеки човек. Меките умения определят способността на мениджмънта и междуличностните отношения, като положително диференцират работника от неговите колеги на пазара на труда.

Обикновено те се свързват с позитивна нагласа, самоувереност, способност за работа в екип, управление на времето и способност за действие в ситуации на натиск.

Наборът от умения, придобити от индивида, представлява техният " опит " (опит, експертиза, компетентност) в дадена област.