Значението на теорията на хаоса

Какво е теория на хаоса:

Теорията на хаоса е идеята, че малки промени в началото на едно събитие могат да предизвикат драстични, дълбоки и непредвидими промени във времето.

Теорията на хаоса се стреми да обясни явленията, които не са предсказуеми (нелинейни) и поради тази причина се считат за хаотични, защото няма начин да ги контролираме. Тези системи, които се считат за сложни и нестабилни, се основават на "чувствителността към първоначалните условия", феномен, който характеризира невъзможността за прогнозиране на бъдещите резултати поради фините промени, които могат да възникнат в началото на процесите.

Теорията на хаоса може да бъде свързана с различни аспекти на ежедневието, като изменението на климата, растежа на населението, финансовия пазар, наред с други ситуации, които представляват нелинейни системи.

Американският метеоролог и математик Едуард Лоренц (1917-2008) е предшественик на изследванията на теорията на хаоса. Докато извършваше симулации на движението на въздушната маса в компютърна програма, Лоренц отбеляза, че при скриването само на няколко десетични знака от изчисленията, които преди това е направил, новият краен резултат е драстично различен от предишния.

Дори първоначално разликата да е незначителна, с течение на времето промените ще се натрупат, генерирайки събитие, напълно различно от това, което първоначално беше предвидено.

От тези наблюдения, Лоренц формулира фраза, която ще представи същността на теорията на хаоса: "Размахването на крила на пеперуда в Бразилия може да предизвика торнадо в Съединените щати . "

Всъщност терминът "ефект на пеперуда", който обикновено се използва за отбелязване на чувствителността в началните условия, една от най-забележителните черти на хаотичните системи, би произлязъл от тази фраза на Лоренц.

Научете повече за ефекта Butterfly.