Свети Валентин

Какво е Свети Валентин:

Денят на Свети Валентин е дата със специално значение сред гаджета. Този ден се празнува любовта и единството на двойката.

В Бразилия Денят на Свети Валентин се празнува на 12 юни. Датата е избрана, защото е в навечерието на Деня на Св. Антоний, "светеца на сватовника". Антъни е, че самотните жени се молят и запалят свещи за гадже.

Денят на Свети Валентин също е част от традицията на другите народи. В Съединените щати и Европа се празнува на 14 февруари, в деня на Свети Валентин ( Свети Валентин ).

Произходът на Свети Валентин е спорен. Версия на Католическата църква казва, че Валентим е бил свещеник, който е живял в Рим през третия век, когато император Клавдий II забранил брака по време на войните, защото смятал, че самотни войници са по-добри в битката.

Но свещеникът продължаваше да държи тайно браковете. Когато императорът открил, той осъдил Валентин на смърт. След екзекуцията му на 14 февруари, Свети Валентин става покровител на любовниците.