куадро

Какво е Quadriband:

Quadriband е терминология за мобилен телефон, чието значение се отнася до възможността за използване на четири честотни ленти, налични в GSM ( Глобална система за мобилни комуникации ) мрежа.

GSM е името на система за предаване на сигнали, приета от Бразилия и други страни, работеща в четири различни честотни ленти: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz или 1900 MHz.

В Европа честотата е от 900 до 1800 MHz, докато в Съединените щати тя е от 850 до 1900 MHz, а Бразилия използва и двете честоти.

Устройство с обозначението "Quadriband" се отнася до способността му да използва четирите честоти при прехвърляне на данни и глас. Той има предимството да получава сигнала от операторите във всяка част на света. Това е по-скъпо устройство, което обаче е много полезно за тези, които често пътуват в чужбина.

Мобилните телефони с обозначението "Triband" и "Dualband" имат достъп съответно до три и две честоти. Следователно тези устройства може да не работят правилно, ако честотата на сигнала на оператора в даден регион не съответства на честотата на устройството.