Животновъдство

Какво е Zootecnia:

Zootecnia е науката, която е посветена на изучаването на създаването, производството и обработката на икономически полезни домашни животни .

Основната цел на зоотехниката е да разработи ресурси за по-голяма производителност и рентабилност на животински продукти като месо, мляко, яйца и др., Като се вземе предвид увеличаването на производството и печалбата, без да се пренебрегва хуманното отношение към животните.

Животновъдството винаги взема предвид ефективната експлоатация на земеделските ресурси. Областта на действие включва генетични изследвания, изкуствено създаване на домашни, диви и водни животни, както и местни и екзотични растителни видове, животновъдство, контрол на болестите, хранене и хранене, разработване на специфични технологии, техники и продукти за отглеждане на животни.

Професионалистът, който се специализира в животновъдството, е определен като зоотехник (или зоотехник). В квалификациите на зоотехника са включени и администрация, икономика, търговско и селскостопанско планиране и екологична устойчивост.

Курсът по ветеринарна медицина има много общи дисциплини с курса по животните, тъй като и двете са свързани с животинския свят. Ветеринарната медицина обаче се фокусира върху здравето на животните, от операциите до клиничния анализ.