JavaScript

Какво е JavaScript:

JavaScript е език за програмиране, базиран на скриптове и стандартизиран от ECMA International (асоциация, специализирана в стандартизацията на информационните системи).

Той е създаден от Брендън Айх (Netscape) и се появява през 1995 г. като скриптов език за уеб страници. Това е динамичен, обектно-ориентиран език, създаден със синтаксис, подобен на езика С.

Въпреки че съдържа Java в името си, езикът на JavaScript е различен от езика на Java и функциите на функциите, които не са налични в Java или C ++.

Скриптовете, разработени в JavaScript, са много популярни и широко интегрирани в уеб страниците поради лекотата на взаимодействие с обектния модел на документа (DOM) на страницата.

Езикът за скриптове има функционалността да се изпълнява в рамките на програми или друг език за програмиране. Други езици, използвани като скрипт, са: ActionScript, PHC, Python, VBScript, наред с други.