Град на раждане

Какво е родното община:

Общината на раждане е посочване на името на града, в който е родено лице .

Това е информация, която се съдържа в различни документи за самоличност в Бразилия и други страни. Целта е да се регистрира за бъдещи справки точния град, в който е роден индивидът.

В някои документи, като например RG (Общ регистър), например, информацията за общината на раждане на лицето се идентифицира като "натуралност", т.е. мястото, в което това лице е естествено. Не бъркайте с "Националност", която е свързана само с държавата, в която е родено лицето, а не с града.

Научете повече за Naturality.

Обикновено графът за раждане в RG се намира на гърба на картата, точно под информацията за "Принадлежността" на лицето (името на родителите). Както се казва, обикновено се използва "естественост".

Вижте също значението на Дата на раждане.