познавателен

Какво е познавателно:

Когнитивното е израз, свързан с процеса на придобиване на знания (познание). Познанието включва различни фактори като мисъл, език, възприятие, памет, разсъждения и т.н., които са част от интелектуалното развитие.

Когнитивната психология е свързана с изучаването на психичните процеси, които влияят на поведението на всеки индивид и когнитивното (интелектуалното) развитие. Според епистемолога и швейцарския мислител Жан Пиаже, интелектуалната дейност е свързана с функционирането на самия организъм, с биологичното развитие на всеки човек.

Когнитивна поведенческа терапия

Когнитивната поведенческа терапия се състои от линия на психотерапия, която включва направления на когнитивната и поведенческа терапия.

Тази терапия обикновено има кратка продължителност от три до шест месеца и има за цел да помогне на пациента да намери нови стратегии за справяне с техните проблеми. Тя помага да се разбере, че чувствата се задействат от мисли и позволява на пациента да интерпретира мислите си по по-конструктивен начин.

Когнитивната теория на Пиаже

Когнитивната теория, създадена от Пиаже, швейцарски психолог, който има голямо влияние в областта на образованието, твърди, че изграждането на всяко човешко същество е процес, който се случва по време на развитието на детето. Процесът е разделен на четири фази:

  • Сензорно-моторно (0 - 2 години)
  • Предоперативно (2 - 7 години)
  • Оперативно-бетонен (8 - 11 години)
  • Оперативно-официално (средно от 12 години до 16 години)

Когнитивната терапия е област на изследване върху влиянието на мисленето върху поведението на индивида. Комбинацията от двете концепции доведе до създаването на когнитивно-поведенческа терапия (CBT), прилагана към психотерапията.

Научете повече за познанието и училището.