осигуряване на приходи

Какво е Монетизиране:

Монетизацията означава да се възползвате от нещо като източник на печалба. Терминът се извлича от глагола monetizar, който обозначава акта на трансформиране на нещо в пари. По принцип, всичко (обект, информация, заглавие, дълг и т.н.) може да се използва за монетизиране.

С популярността на интернет терминът често се прилага в концепцията за блог монетизация, която работи чрез прилагане на знания в производството на материали, които са от интерес за определена аудитория. Чрез системата за гледане на реклами от посетители на блога, авторът може да направи печалба, превръщайки блога в допълнителен източник на доходи.

В икономиката, монетизацията на дълга е издаването на валута от централната банка за изплащане на публичния дълг. При емитирането на повече пари е възможно финансиране на публичния дълг, но ако има липса на контрол, инфлацията е неизбежна последица.