самарянин

Какво е Самарянин:

Самарянинът е дума, отнасяща се до хората или лицата от недрата на бившия регион Самария, както и до езика, който се говори в този регион .

Самария е името на една провинция, която се споменава няколко пъти в Новия завет на Библията, разположена на хълм между Юдея и Галилея. Понастоящем регионът се намира в Палестина, между Израел и Западния бряг, в Близкия изток. Като цяло в Холон, Израел, и в Наблус, Западен бряг, живеят около 700 самаряни.

В преносен смисъл, думата самарянин означава човек, който се грижи за него, който има добро сърце и се грижи за другите. Този смисъл произхожда от притчата за "добрия самарянин", разказана от Исус в Лука 10: 30-37.

Самарянинът не се смята за еврейски народ, а за потомци на древните израилтяни, населявали историческата провинция Самария. Самаряните бяха смятани за нечисти от евреите. От Библията на юдаизма те следват само Петокнижието. Самаряните имат своя собствена религиозна доктрина: самарянинство.

Понастоящем езикът, на който говорят самаряните, е еврейски и арабски. В религиозните култове те спасяват древния език, който говорят техните предци: еврейски и арамейски самарянин.