сарказъм

Какво е Сарказъм:

Сарказмът е дума, произхождаща от гръцкия sarkasmós, което означава подигравка, презрение, подигравка .

Често саркастичният коментар съдържа в себе си жестоки думи, които провокират нападателна реакция и нараняват онези, които я получават. Той служи за омаловажаване и презиране на определен човек. Въпреки драматичните реакции, сарказъм е свързан и с комедията.

Саркастичен индивид използва специфичен начин на говорене, който вероятно обижда другите. Често прекомерната употреба на сарказъм показва един арогантен човек.

Като фигура на стила, използването на сарказъм се откроява в литературата и изкуството да се говори на публично място (ораторство). В литературата сатирата е поетична композиция, богата на сарказъм. Сатирата има за цел да насочи и подиграви грешките на обществото, като се фокусира върху определена тема.

Накратко, сарказъм е по-горчива и провокативна ирония, която понякога се превръща в обида. Иронията е обръщане на истинското значение на нещо в конкретен контекст, например, когато човек казва обратното на това, което човек мисли. Въпреки функцията да критикува и цензурира нещо или някой, иронията е по-умерена реакция от сарказма.

Виж също: Значение на саркастичния.

Разлика между сарказма и иронията

Сарказмът се характеризира с това, че има за цел да презира, да обижда или да се подиграва с нещо или с някого. Това е един вид обидна ирония.

Иронията, обаче, е по-умерена, не за целите на подигравателен сарказъм. Иронията представлява израз на идея, която е противоположна на това, което човек наистина мисли.

Примери за сарказъм

  • Г-жо, имате малко лице на грима.
  • Чакай малко, опитвам се да си представя как ще бъдеш, ако имаш мозък.
  • Вашият парфюм е добър. Колко време сте потънали в нея?
  • Имате нужда от пластичен хирург, а не от лекар.

Вижте също някои забавни фрази, за да разберете какво е сарказъм.