совалка

Какво е прехвърляне:

Прехвърлянето (или прехвърлянето) е свързано с акта на транспортиране. Най-често срещаният смисъл, свързан с термина, е прехвърлянето на останките на един човек или на гроба на друг, или дори от една страна в друга.

Терминът се отнася и за превода на език, т.е. за транспортиране от един език на друг, например за превод от португалски на немски. Той също така се отнася до преписването или копирането, например, превода на акт или удостоверение.

Компаниите на промяната, превозвачите, също използват термина в ситуации на транспортиране на предмети и хора от една точка до друга.

Друг сектор, който използва термина, са туристически агенции, асоциация между въздушен и морски транспорт, автобуси и частни автомобили, наети да вземат клиенти до хотела или други места, предвидени в маршрута.

На последно място, преводът (или превода) означава също отлагане или прехвърляне, например, на превода на пътуването, показва промяна на датата, т.е. отлагане.