NHAc

Какво е Nhac:

Nhac е onomatopoeia, създадена, за да представя звука, произведен от процеса на дъвчене или ухапването на храна. Той се нарича от онтомопеята процес на формиране на думи или фонеми, чието намерение е да имитира звука, провокиран от определен обект, действие или емоционално състояние.

Комиксите често използват този езиков ресурс. Примери за звукоподражение са представянето на телефонния пръстен "triiiiiimmmmm", звука на изстрел, причинен от "взрив" огнестрелно оръжие, почукване на вратата "ток-ток", електронен шум на обекта или звуков сигнал на автомобил \ t "бип", кихане "атхим!", вик "buáááá", кората на куче "au-au" и т.н.

Бразилската компания Nhac, производител на пуканки с разнообразни вкусове, използва в своята марка онтоматопия, която представлява звука на дъвченето на храна.