Светият граал

Какво е Светият Граал:

Светият Граал обикновено е обозначение на кораба или свещената чаша, използван от Исус Христос на Тайната вечеря .

В литературата има много версии за символиката на Светия Граал. Най-новата е историята, създадена от писателя Дан Браун в книгата "Кодът на Да Винчи", в която той се позовава на Светия Граал като метафорично представяне на Мария Магдалена, че ще носи свещената линия на Исус Христос.

Друг вариант е владеенето на Светия Граал на рицарите тамплиери, религиозен орден, създаден през 12 век, чиято мисия е да защитава поклонниците в Ерусалим.

Най-популярните романи между дванадесети и тринадесети век са "Le Conte du Graal", от френския поет Chrétien Troyes и Робърт де Борон "Roman de l'Estoire du Graal". И двамата разказват за търсенето на свещения съд.

През средновековието легендата се свързва с Артър и Рицарите на Кръглата маса, в безмилостното търсене на Граал, за да възстанови мира и просперитета на царството.