уязвим

Какво е уязвимо:

Уязвимо е нещо или някой, който е податлив на нараняване, обида или докосване . Уязвими означава човек, който е крехък и неспособен да действа. Терминът обикновено се приписва на жени, деца и възрастни хора, които са по- крехки спрямо други групи в обществото.

В обществото уязвимият индивид е този, който има различни социални, културни, политически, етнически, икономически, образователни и здравни условия от други хора, което води до неравностойно положение. Фактът, че има лица в уязвимо положение, причинява неравенство в обществото.

Уязвимият е термин, който присъства и в бразилското наказателно право, свързано с изнасилването . Уязвимото изнасилване е престъпление, което се съдържа в Наказателния кодекс и обозначава вид насилие срещу уязвимите индивиди, например деца и възрастни хора.