свободна практика

Какво е свободна практика:

Фриланс е английски термин, който характеризира автономния специалист, който извършва дейност по независим начин, като е в състояние да предоставя услуги на няколко работодатели.

Основната характеристика на свободна практика е, че тя няма постоянни работни взаимоотношения с работодателите си, което позволява на професионалиста да управлява и организира собствената си работа.

Обикновено фрийлансърът изпълнява определена дейност за работодателя и след това заплаща тази услуга в края на работата. Някои фрийлансери могат да получат за завършена работа, други на час на предоставена услуга.

Тази процедура за събиране може да бъде извършена и по други начини, тъй като някои специалисти вече имат определени цени за определени услуги. В допълнение, времето, необходимо за изпълнение на дадена задача, може да варира и в резултат на това това може да повлияе върху заплащането.

Друг важен фактор в работата на свободна практика е, че той не трябва да работи в традиционна офис среда, да може да извършва дейността си в собствения си дом или офис, да установява контакти чрез мрежата.

Вижте също значението на Home Office.

Фрилансът също е тенденция на пазарите на комуникация, дизайн, реклама, маркетинг, информационни технологии, музика, културна продукция и много други.