Банково разпространение

Какво е банковото разпространение:

Банковото разпространение е разликата между това, което банките плащат при набиране на средства и това, което те начисляват при отпускането на заем на физическо или юридическо лице. В стойността на банковия спред се включват и вградени данъци като IOF и CPMF. В този контекст, английският термин " spread" означава "марж".

Тази финансова граница, начислена от банката и други финансови институции, е стойност, която варира от банката до банката и се добавя към обичайния лихвен процент, начислен от заема.

За банките колкото по-висок е спредът, толкова по-голяма е печалбата от техните операции. Разпространението на бразилското банкиране е едно от най-високите в света, което поражда много критики, тъй като именно парите могат да въртят икономиката и да не се използват изцяло от банките.