Stricto Sensu

Какво е Stricto Sensu:

Stricto sensu е латински израз, който означава " в строг смисъл ". Той се използва, за да покаже, че определено тълкуване трябва да се разбира в неговия строг смисъл. Той е включен в други езици и области на изучаване, като биология, право, лингвистика, семиотика и др.

Lato sensu е латински израз, който означава "в широк смисъл". То се тълкува в обратната посока на „stricto sensu“, защото трябва да се разбира в най-широкия и най-широк смисъл на нещо.

В Бразилия латинските изрази "lato sensu" и "stricto sensu" бяха въведени в образователната система, за да се разграничат по-кратки или по-продължителни курсове за следдипломна квалификация.

Курсовете за следдипломна квалификация „stricto sensu“ включват магистърски и докторски програми, подлежащи на признаване и упълномощаване на ОИК.

Това са по-дълги курсове, които могат да варират от две до пет години и включват формулирането на безпрецедентен проблем, който трябва да бъде развит в специфичния и специфичен смисъл на една теория. В края на курса студентът получава диплома с академично звание майстор или доктор.

За разлика от "lato sensu" курсове за следдипломна квалификация, които включват курсове за специализация и MBAs. В края на курса студентът получава сертификат за завършен курс.