Ultima съотношение

Какво е съотношението Ultima:

Ultima съотношение означава " последна причина " или " последна инстанция ". Това е израз, който идва от латински и често се използва в закона.

Казва се, че наказателното право е най- високото съотношение, тоест последното средство или последният инструмент, който държавата може да използва в случаи на наказание за наказуемо поведение, като се прибягва само когато не е възможно да се приложи друг вид право например граждански, трудови, административни и др.

Зачитането на човешкото достойнство, предвидено в бразилската конституция, предполага използването на наказателното право в последно обстоятелство и никога в полза на държавата, която, ако бъде приложена, ще се превърне в инструмент за репресии.

Изразът се появява и в " ultima ratio regum ", чието значение е "последната причина за царете". Той е бил използван при обстоятелствата на вражески атаки, в които в последния случай ще бъдат използвани само оръжията. Тоест, само ако преговорите в опит да убеди врага да спре атаките не са били ефективни.